Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Public Capacity arbejder tæt med kommuner og virksomheder med henblik på at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, for aktivtetsparate kontanthjælpsmodategere, som skaber de bedste forudsætninger for, at borgere på kontanthjælp kan opnå hel eller delvis selvforsørgelse. 
 
Vi prioriterer et stærkt og solidt samarbejde med fokus på sammenhæng, medvidenhed og samproduktion, som den aktive borger er en del af. Vores gode erfaringer bygger på en anerkendende og involverende indsats, samt en tilgang om at have tydelige og positive forventninger til, at borgerne lykkes med at komme i job eller uddannelse. Her er borgerens medvirken et meget relevant bidrag til, at vi i fællesskab lykkes med at nå frem til målet. Vi oplever, at borgerne får en øget mestring af egen trivsel og sundhed, samt at de kommer i arbejde og bliver aktive medborgere i lokalsamfundetDet vil sige, at vi leverer en helhedsorienteret indsats.  

Til kommunerne (Aktivitetsparate)

Public Capacity har vi god erfaring med at få aktivitetsparate borgere ud af den midlertidige kontanthjælp også selv om, at borgerne har været på kontanthjælp i adskillige år, og måske endda er 2. generation på kontanthjælp i familien.  

Trods borgernes mange kompleksiteter, er det muligt at få borgerne i hel eller delvis selvforsørgelse. Forudsætningen herfor er blandt andet, at vi har et tæt samarbejde med sagsbehandler og borger. Borgerens samspil omedvirken er en nødvendighed for, at borgeren kommer ud af kontanthjælpen, og at vi i fællesskab lykkes med borgeren 

Lyder det som noget for dig, skal du være velkommen til at kontakte os eller læse mere om vores arbejde her.

Til dig som borger

Public Capacity har vi rig erfaring med at få borgere som dig, der er aktivitetsparat – fri af kontanthjælpen. Der kan være rigtig mange grunde til at være på kontanthjælp. Uanset hvad årsagen er, er du heller ikke tjent med at være på kontanthjælp. Det kan være svært selv at komme ud af kontanthjælpen – men det er muligt at komme fri af kontanthjælpen med vores hjælp.  

Vores oplevelse er, at flere kontanthjælpsmodtagere har mistet håbet og troen på et liv uden kontanthjælp. Sammen med dig genfinder vi troen, håbet og drømmen om et liv, hvor du ikke er på kontanthjælp. 

Vi hjælper dig med at leve det liv, der er muligt for dig, også selv om du måske har sociale, fysiske og psykiske udfordringer 

Sammen sætter vi målet og går vejen. Du genfinder dig selv og oplever, at der er andet i verden for dig end den midlertidige kontanthjælp.  

Skal I have hjælp til jeres aktivitetsparate borgere på kontanthjælp?

Så kontakt os i dag, hvor vi kan tage en uforpligtigende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.