Casemanager søges til forlængelse af vores succesfulde indsats i Ærø Kommune.

Har du flair for at arbejde med målgrupper i udsatte positioner? Tror du også på at voksne i udsatte positioner drømmer om at leve et liv som vi andre, der er er en del af fællesskabet? - og kan det?

Har du flair for at arbejde med målgrupper i udsatte positioner? Tror du også på at voksne i udsatte positioner drømmer om at leve et liv som vi andre, der er er en del af fællesskabet? – og kan det?

Virksomheden

Public Capacity er anden aktør til kommuner, som ønsker at give udvalgte målgrupper en helhedsorienteret indsats. Derudover er Public Capacity en konsulentvirksomhed, som kompetenceudvikler kommunernes medarbejdere og ledere til at kunne møde målgrupper i udsatte positioner med en helhedsorienteret indsats, ligesom vi udbyder uddannelse til casemanager i samarbejde med Komponent.

Opgaven

Som casemanager er det din opgave at facilitere og empower borgeren til at komme i beskæftigelse eller i gang med uddannelse, så han/hun kan blive selvforsørgende. Ud over at borgeren skal i beskæftigelse, vil der være samarbejde med virksomhederne i relation til praktikopfølgning og lignende.
Borgerne kan have misbrug, en psykiatrisk diagnose, være udfordret på deres sundhed, manglende netværk, opleve at stå uden for fællesskabet, have økonomiske udfordringer, være en del af et parallelsamfund mv. Disse forhold arbejder vi sammen med borgeren om, samtidig med at omdrejningspunktet er at få borgeren i beskæftigelse.

Samarbejdet med borgerne forventes at foregå på vores lokation på Ærø. Det er helt centralt, at målgruppen faciliteres via metoder, som baserer sig på respekt for det enkelte menneske. Public Capacity tror på, at målgruppen har kapacitet, vilje og ønske om udvikling og forandring. En forudsætning er, at målgruppen drømmer om at komme fri af det offentlige system, men er uden erfaring eller referenceramme hertil – hvilket vi hjælper dem til. 

Målgruppen er borgere, der er unge og voksne på kontanthjælp, i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Du er den rette medarbejder hvis:

  • Du tror på og har erfaring med, at borgere der har adskillige år på overførselsindkomst; kontanthjælp, i jobafklaringsforløb eller på ressourceforløbsydelse kan opnå ordinære løntimer helt eller delvis ved hurtigt at opnå referenceramme til arbejdsmarkedet.
  • Du er optaget af at arbejde netværksorienteret og med relationer i et beskæftigelsesmæssigt perspektiv med henblik på at fremme selvforsørgelse.
  • Du er smidig og fleksibel i din tænkning, og igangsætter handling som fremmer adfærdsændringer i relation til borgeren og samarbejdspartnere – herunder ligeledes i tværgående organisatoriske relationer.
  • Du er struktureret, kan planlægge din tid og dokumentere indsats, udfærdige beskrivelser eks. den forberedende del til brug for rehabiliteringsmøde og lign.
  • Din uddannelsesbaggrund kan være professionsbachelor eks. socialfaglig uddannelse eventuelt med en overbygning på kandidatniveau. Men det kan også være en kandidatuddannelse med anden specialisering, hvilket vi har gode erfaringer med, da det mere handler om mindset og metode.
  • Din erhvervserfaring kan være funderet i misbrugsregi, familiebehandling, (social-)psykiatri, beskæftigelsessektoren, børne- familiesektoren, undervisning eller lignende.
  • Du brænder for at arbejde udviklingsorienteret sammen med borgerne og eventuelt deres familier, dine kolleger og samarbejdspartnere. Dvs. at arbejde med inddragelse, adfærdsændringer og forandringer, uanset om det er i relation til familierne, arbejdsmarkedet, netværket, civilsamfundet, frivillige foreninger og de lokale virksomheder, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner mv.
  • Du vil arbejde ud over grænser i flere henseender, dvs. at du ser mulighederne i udfordringerne fremfor barriererne og er optaget af, at der sker progression.

I Public Capacity brænder vi for at hjælpe borgerne ud af den offentlige forsørgelse, hvorfor vores engagement er stort og oprigtigt. Vi tror på, at målgruppen kan være en del af det store fællesskab, hvilket vores leverede effekter og resultater vidner om. Vi søger en kollega, som deler denne opfattelse og som har en reel interesse i vores medmennesker samtidig med, at vi har et skarpt blik for at nå i mål.
Der vil være tæt ledelsesmæssig sparring på opgaveløsningen til dig som medarbejder.
Aktuelt søger vi en casemanager med ansættelse snarest muligt og gerne senest 15. februar 2022. Der er tale om en tidsbegrænset projektstilling på 6 måneder med mulighed for forlængelse og eventuel fastansættelse. Du behøver ikke være bosiddende på Ærø, da der også delvist er mulighed for fjernarbejde. Stillingerne kan være deltid eller på fuld tid. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.

Interesseret?

Så send os en ansøgning i dag.

Yderligere information om Public Capacity kan læses på hjemmesiden www.public-capacity.dk

Spørgsmål kan rettes til direktør 
Lone Vieland Mortensen 24678024

Det forventes, at du har bil til rådighed og er fleksibel i relation til opgaveløsning.