Case Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune fik som én ud af ti kommuner i 2014 midler til “Projekt forsøg med helhedsorien-terede indsatser i udsatte familier”. Resultaterne i projektet var så positive, at Silkeborg Kommune efterfølgende har besluttet sig for at idriftsætte projektet.

Børne- og socialministeren på besøg i Silkeborg Kommune

Børne- og Socialminister Mai Mercado var i januar 2017 på besøg i Silkeborg Kommune for at høre om de positive erfaringer med “Projekt forsøg med helhedsorienterede indsatser til familier i udsatte positioner”. Ministeren blev i den forbindelse interviewet af Midtjyllands Avis, hvor hun gav udtryk for sin begejstring i forhold til de gode resultater, der er opnået ved at arbejde helhedsorienteret med familier i udsatte positioner.