Effekter og gevin­ster

Erfaringerne fra "Projekt forsøg med helheds­orienterede indsatser i udsatte familier" i Silkeborg Kommune viser, at der er væsentlige effekter og gevinster at hente i forhold til både økonomi, beskæftigelse og trivsel.

Læs mere om “Projekt forsøg med helhedsorienterede indsatser i udsatte familier” i Silkeborg Kommune i vores cases

Økonomiske gevinster

De økonomiske effekter og gevinster omfatter besparelser på forsørgelsesudgifter, anbringelser, foranstaltninger og enkeltydelser, m.m. Derudover er der øgede skatteindtægter ved, at de tidligere kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller på uddannelse.

Positiv businesscase indenfor to år

Public Capacity kan understøtte kommunen i at opnå en positiv business indenfor 2 år.

Beskæftigelse og uddannelse

De beskæftigelsesmæssige gevinster omfatter tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

42 procent kom tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse

42% af de voksne havde efter 21 måneder i projektet fået en tilknytning til arbejdsmarkedet eller var kommet i uddannelse.

Public Capacity har indsigt i, hvilke faktorer der er de væsentligste for at kunne realisere de beskæftigelsesmæssige effekter og gevinster.

Trivsel

Trivsel er målt på flere forskellige parametre. I en helhedsorienteret indsats er fokus bl.a. at måle på de områder, der samtidig tilskynder til, at familierne får et familieliv som de fleste andre i dagens Danmark. Konkret drejer det sig om, at børnene kommer kontinuerligt og stabilt i dagtilbud og skole, samt har fritidsaktiviteter/fritidsjob.

40 procent kom i fritidsjob

31% af børnene kom igennem den helhedsorienterede indsats i gang med og blev fastholdt i fritidsaktiviteter. I forhold til fritidsjob havde ingen af børnene (de 13-18 årige) et fritidsjob, da de kom i projektet omkring den helhedsorienterede indsats. Gennem projektet opnåede 40% at få fritidsjob.

Skolefravær faldet fra 17 til 10 procent

Skolefraværet blev reduceret fra 17% til 10%.

Public Capacity har erfaringerne med at få bragt civilsamfundet og almenområdet i produktivt samspil med målgrupperne, så de trivselsmæssige gevinster kan realiseres.

Vil du vide mere om, hvordan din kommune med at opnå samme effekter og gevinster ved en helhedsorienteret indsats, kan du kontakte os.

Kendetegn ved målgruppen

Public Capacity Pil

Primært enlige kvinder mellem 30 og 45 år, som har en psykisk lidelse, f.eks. udviklingsforstyrrelse, angst, depression, stressbelastning m.v.

Public Capacity Pil

De har ofte sociale problemer med alkohol og/eller stofmisbrug, omsorgssvigt, seksuelle og voldelige overgreb.

Public Capacity Pil

Størstedelen af gruppen har stort set været på kontanthjælp, siden de var 18 år.