Vores ekspertise

Public Capacity har et korps af konsulenter og case-managere tilknyttet, der alle har relevant ekspertise indenfor pædagogisk, psykologisk eller socialfaglig ud­dan­nelse.

Konsulenter og case-managere

I Public Capacity trækker vi på mange forskellige fagligheder og erfaringertilknyttet i form af konsulenter og case-managere. Læs mere om vores case-managere her

Public Capacity er grundlagt af Lone Vieland Mortensen, som fungerer som direktør og leder for hele virksomheden og alle dens medarbejdere.

Lone Vieland Mortensen

Lone har mange års erfaring med konsulent- og lederrollen fra såvel den offentlige som den private sektor:

Public Capacity Pil

Leder af driftsafdeling, specialrådgivning børn i Aarhus Kommune

Public Capacity Pil

Idriftssat ny ministeriel nedsat enhed med koordinerende familierådgivere i Aarhus Kommune

Public Capacity Pil

Idriftssat byrådsvedtaget, bydækkende enhed, som havde til formål at opsøge familie, som skulle forholdes underretninger i Aarhus Kommune

Public Capacity Pil

Projektleder og leder af den helhedsorienterede indsats i Silkeborg Kommune

Konsulentopgaver:

Public Capacity Pil

Rådgivet og vejledt chefer og ledere som organisationsudvikling, fusions- og forandringsprocesser

Public Capacity Pil

Planlagt og faciliteret strategiseminarer og visionsarbejde

Public Capacity Pil

Medarbejderudvikling, teamudvikling, medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Public Capacity Pil

Kompetenceudvikling og uddannelsesplaner

Public Capacity Pil

Implementering af nye arbejdsgange

Public Capacity Pil

Trivselsforløb, gode arbejdsvaner og arbejdsglæde

Public Capacity Pil

Krisehåndtering

Siden 1998 har Lone Vieland Mortensen arbejdet med projektledelse og projektudvikling i praksis i tæt samspil med erhvervslivet, små selvstændige erhvervsdrivende, civilsamfundet og kommunerne.

Derudover har Lone udviklet og oprettet en socialkonsulenttjeneste i regi af Dansk Landbrug. Ydelserne har her været konsulentrådgivning og vejledning, sparring, facilitering og undervisning indenfor sociale- og arbejdsmarkedsrettede forhold. I den sammenhæng har Lone også arbejdet med produktudvikling samt kompetenceudvikling.

Lone har stor erfaring med undervisning i projektledelse, samfundsvidenskabelig analyse og metode samt vejledning på afgangsopgaver på diplomuddannelsen for offentlige administrative medarbejdere.

Lone har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.pæd. i generel pædagogik, projektleder, proceskonsulent, socialrådgiver og er på nuværende tidspunkt i gang med en master i offentlig ledelse.

Lone Vieland Mortensen, direktør for Public Capacity

Lone Vieland Mortensen, stifter af og direktør i Public Capacity