Ekspertise relevant for virksomheder

Jeg har bred erfaring fra den private som den offentlige sektor med at få medarbejdere i organisationer til at trives ved at have fokus på dem og deres indsats i relation til deres leverancer og resultat heraf. Det har handlet om hverdagen i og udenfor virksomheden ved at være tæt på medarbejderne og lede og coache dem til at håndtere deres professionelle virke, når de har været udfordret herpå.

Min erfaring er med afsæt i såvel intern- som eksternkonsulent samt ledelsespraksis.

Jeg har virket indenfor rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere:

  • Varetaget forskellige HR-opgaver som: karrierestart for nyansatte medarbejdere, fastholdelse, udvikling, afvikling af medarbejdere.
  • Formuleret personalepolitikker til personalehåndbogen eks. sundhedspolitik og sygepolitik, ansvarlig for gruppeliv og sundhedsforsikring.
  • Gennemført sygefraværssamtaler og forløb med medarbejdere og ledere, gennemført trivselssamtaler – og forløb.
  • Medvirket ved introduktionsforløb for nyansatte ledere.
  • Lavet procesforløb og undervist eks. i gennemførelse af den vanskelige samtale, gode arbejdsvaner, lavet forløb som intervision, teamudviklingsforløb, strategiforløb.
  • Medvirket ved medarbejderrådsmøderne, ansvarlig for ledernetværk mv.
  • Ledersparring internt som eksternt i relation til medarbejdere såvel som ledere.

Jeg har erfaring med at udfærdige projektoplæg til projekter til glæde for organisationer og medarbejdere også med fokus på lokalområdets udvikling. Projekterne har blandt andet haft til formål at fremme beskæftigelse i form af såvel fastholdelse som integration af arbejdsstyrken og virksomheders sociale ansvar. Projekterne har været af samskabende karakter mellem erhverv, kommune og civilsamfund. Projekterne er imødekommet med ekstern finansiering. Derudover har jeg stor erfaring med at holde foredrag, oplæg og gennemføre undervisning. Jeg har gennem tiden undervist assistenter, konsulenter, landmænd, kommunale sagsbehandlere og jurister i de social- og arbejdsmarkedsretlige problemstillinger samt lavet procesforløb for konsulenter, landmænd og familier.

Lone Vieland Mortensen, cand.pæd.