Elementer i en helheds­orien­teret indsats

Civilsamfundet

Civilsamfundet

Målgrupper i udsatte positioner skal inkluderes i civilsamfundet, ligesom målgrupperne og kommunerne skal se civilsamfundet som et væsentligt potentiale.

Med hjælp fra erhvervslivet

Erhvervslivet

Erhvervslivet er et af de uudnyttede potentialer i vores velfærdssamfund. Ikke mindst når det gælder målgrupper i udsatte positioner.

Netværk

Netværk

Jo mere vi kan aktivere netværket des mere stiger tiltroen til egne kapaciteter. Målgrupper i udsatte positioner har også netværk.

Metoder i indsatsen

Metoder

Systematisk og stringent brug af metoder – som trækker i samme retning – er basis for succes med en helhedsorienteret indsats.

Mindset

Mindset

Anvendelsen af en helhedsorienteret indsats stiller krav om et mindset hos ledere og medarbejdere, der vil frisætte målgruppernes potentiale.

God faglig ledelse

God faglig ledelse

God faglig ledelse frigiver de uudnyttede potentialer hos målgrupper i udsatte positioner via medarbejderne.

Ved hjælp af case-manager

Case-manager

Indsættelse af de rette personlige og faglige kompetencer er en forudsætning for succes med en helhedsorienteret indsats.

Målinger af effekterne

Målinger

Løbende monitorering af væsentlige målepunkter giver værdifuld indsigt for målgruppen og kommunen.

Helhedsorienteret Indsats