Økonomi

Vi hjælper kommunerne med at reducere udgifterne hos de dyreste borgere og familier – på kort sigt og på lang sigt.

Læs mere

Beskæftigelse

Vi har erfaring med, at 2. og 3. ge­ne­ra­tions kontanthjælpsmodtagere kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Læs mere

Trivsel

Vi har erfaring med at få børn fra familier i udsatte positioner i trivsel og udvikling, ved at fokusere på såvel børnenes som forældrenes potentialer og samspil.

Læs mere

Elementer i en helhedsorienteret indsats

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer med at få bragt de uudnyttede potentialer i spil.

Spørg os her