Vi tilbyder kommuner

Vi hjælper kommuner med at få deres bor­gere med komplekse problemstillinger til at mestre eget liv og komme i uddannelse eller beskæftigelse.
Vi giver kommunens ansatte kompetencer indenfor den helheds­orienterede indsats og i case-manager metoden i samarbejde med COK.

Vi hjælper kommunen med at implementere den helhedsorienterede indsats samt måle og evaluere på dens virkning.

I Public Capacity vil vi gerne dele ud af vores viden, så vi holder også foredrag og oplæg om den helhedsorienterede indsats for alle interesserede parter. 

Vi har erfaring fra:

Vi samarbejder med:

Vi hjælper kommunerne med at reducere udgifterne hos de dyreste borgere og familier – på kort sigt og på lang sigt.
2. og 3. ge­ne­ra­tions kontanthjælpsmodtagere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.
Vi får børn fra familier i udsatte positioner i trivsel og udvikling ved at fokusere på såvel børnenes som forældrenes potentialer og samspil.

Om året koster bare én af de dyreste borgere samfundet

Ifølge tal fra VIVE, juni 2018

339.000 kr.
42 %

fik tilknytning til arbejdsmarkedet, ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Baseret på egne tal fra Silkeborg Kommune, vinteren 2016

Nettoudgifterne til samfundets mest udsatte borgere udgør om året

Viser rapport fra VIVE, november 2018

41 mia. kr.

Man føler at man bliver taget hånd om, og at der er nogle der interesserer sig - og at jeg har fået hel livs-ændring

Citat fra borger om indsatsen

Elementer i en helhedsorienteret indsats

Civilsamfundet

Erhvervslivet

Netværk

Metoder

Mindset

God faglig ledelse

Case-manager

Målinger

Kontakt os og hør, hvordan I kan få borgernes uudnyttede potentialer bragt i spil i jeres kommune.

I samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling