Hvad er den helheds­orien­terede indsats?

En helheds­orienteret indsats handler om det hele liv som leves som borger eller i en familie, der er i en udsat position. Alle borgere eller familier for­tjener at være i stand til at handle på egne udfor­dringer.

Hvordan ser en helhedsorienteret indsats typisk ud?

I Public Capacity arbejder vi ud fra en helheds­orienteret indsats. Det vil sige, at vi tænker det hele menneske samlet. Derfor har vi fokus på sam­pro­duktion, empowerment af borgeren og familien og mestring af hver­dag­en. Vores er­far­ing fra tidligere kommuner, siger os, at mål­grup­per i udsatte positioner har stor gavn af den hel­heds­orienterede indsats, når det kommer til triv­sel, beskæftigelse og økonomi. Ikke nok med at der er be­tyde­lige økonomiske gevinster for kom­munen at hente, er det også målet at have bor­gere, der før var udsatte, me­stre eget liv, sund­hed og beskæftigelse.
Helhedsorienteret Indsats

Elementer i en helhedsorienteret indsats

Civilsamfundet

Erhvervslivet

Netværk

Metoder

Mindset

God faglig ledelse

Case-manager

Målinger

Effekter

Effekterne ved systematisk anvendelse af en helhedsorienteret indsats.

Elementer

Elementernes sammenhæng og samspil i en helhedsorienteret indsats.

Hvordan

Implementere og realisere gevinsten af en helhedsorienteret indsats.