Helhedsorienteret indsats

En helhedsorienteret indsats handler om det hele liv som leves som borger eller i en familie, der er i en udsat position. Alle borgere eller familier fortjener at være i stand til at handle på egne udfordringer.