Effekter

Erfaringerne fra “Projekt forsøg med helheds-orienterede indsatser i udsatte familier” viser, at der er væsentlige gevinster at hente i forhold til både økonomi, beskæftigelse og trivsel.

Økonomiske gevinster

De økonomiske gevinster omfatter besparelser på forsørgelsesudgifter, anbringelser, foranstaltninger og enkeltydelser, m.m. Derudover er der øgede skatteindtægter ved, at de tidligere kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller på uddannelse.

Public Capacity kan understøtte kommunen i at opnå en positiv businesscase indenfor 2 år.

Beskæftigelse og uddannelse

De beskæftigelsesmæssige gevinster omfatter tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

42% af de voksne havde efter 21 måneder i projektet fået en tilknytning til arbejdsmarkedet eller var kommet i uddannelse.

Public Capacity har indsigt i, hvilke faktorer der er de væsentligste for at kunne realisere de beskæftigelsesmæssige gevinster.

Trivsel

Trivsel er målt på flere forskellige parametre. I en helhedsorienteret indsats er fokus bl.a. at måle på de områder, der samtidig tilskynder til, at familierne får et familieliv som de fleste andre i dagens Danmark. Konkret drejer det sig om, at børnene kommer kontinuerligt og stabilt i dagtilbud og skole, samt har fritidsaktiviteter/fritidsjob.

31% af børnene kom igennem den helhedsorienterede indsats i gang med og blev fastholdt i fritidsaktiviteter. I forhold til fritidsjob havde ingen af børnene (de 13-18 årige) et fritidsjob, da de kom i projektet omkring den helhedsorienterede indsats. Gennem projektet opnåede 40% at få fritidsjob.

Skolefraværet blev reduceret fra 17% til 10%.

Public Capacity har erfaringerne med at få bragt civilsamfundet og almenområdet i produktivt samspil med målgrupperne, så de trivselsmæssige gevinster kan realiseres.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din kommune med at opnå gevinsterne ved en helhedsorienteret indsats kan du kontakte os her.

Målgruppen fra projektet har været  kendetegnet ved følgende:

– Primært enlige kvinder mellem ca. 30 og 45 år, som har en psykisk lidelse, som f.eks. udviklings-forstyrrelse, angst, depression, stressbelastning m.v.

– De har ofte sociale problemer med alkohol- og/eller stofmisbrug, omssorgssvigt, seksuelle og voldelige overgreb.

– Størstedelen af gruppen har stort set været på kontanthjælp siden de var 18 år.