Implementerings­støtte

Vi har erfaring fra:

Vi samarbejder med:

I Public Capacity sørger vi for at hjælpe kommunen og dens ansatte med implementeringsstøtte af den helhedsorienterede ind­sats og case-manager­meto­den. Vi betragter den kom­mu­ne, vi hjælper, som en vig­tig samarbejdspartner i ar­bejdet med borgerne.

Implementerings­støtte af den hel­heds­orien­terede indsats

Ledelsessparring

Sparring og rådgivning til lederen af en helhedsorienteret indsats.

Supervision

Mulighed for refleksion, læring og udvikling af den helhedsorienterede ind­sats, dens elementer og de ansatte, der skal arbejde med den.

Support til ansatte og ledere

Vi tilbyder mulighed for support til implementeringen af den helheds­orienterede indsats for medarbejdere og ledere.

Støtte fra en af vores case-managere

I Public Capacity låner vi gerne én af vores case-managere ud til kom­munen for at støtte medarbejderne i den helhedsorienterede indsats.

Måling

Vi tager os gerne af at måle resultater, indikatorer og effekter af ind­satsen for at kvalitetssikre arbejdet med borgeren.

Støtte fra en af vores konsulenter

Vi sender gerne en af vores erfarne konsulenter ud til at følge op på ind­satsen.

Evaluering

Har I behov for evaluering af indsatsens virkning, tager vi os også gerne af det som en del af implementeringen.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan give jer implementeringsstøtte til at kunne arbejde helhedsorienteret med borgere med komplekse problemstillinger i din kommune.