Ukraine - Information til kommuner

_ukraine-flag_11696480_detail
Hos Public Capacity har vi en målsætning om, at de ukrainske flygtninge hurtigst muligt kan blive integreret i det danske samfund og opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet som selvforsørgende. Som leverandør af beskæftigelsesrettede indsatser til kommuner, ønsker vi at understøtte kommunerne i at skabe kontakt til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og netværk

Fokus på samProduktion, empowerment af borgeren og familien samt mestring af hverdagen

De ukrainske flygtninge skal inkluderes i det danske samfund hurtigst muligt. At komme til et nyt land fra krig, er forbundet med en masse usikkerhed om fremtiden og hverdagen. De skal opleve, at de kan bidrage til samfundet, og at de kan få en ordentlig hverdag me tryghed og sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at der sættes ind med hjælp tidligt i processen. 

Familien som enhed

Vi kigger på familien som en enhed, der skal fungere for at kunne skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnene skal gå i skole, og forældrene skal kunne påtage sig et arbejde. En hverdag med beskæftigelse skaber struktur på hjemmefronten, lige så meget at stabilitet på hjemmefronten skaber bedre forudsætninger for at kunne passe sit arbejde.  

Selvforsørgelse

Der skal skabes mulighed for, at de ukrainske flygtninge kan forsørge sig selv. Selvforsørgelse er forbundet med selvværd og følelsen af, at man bidrager til samfundet. Hos Public Capacity kan vi understøtte, at der skabes et godt jobmatch mellem virksomheder og borgere på en god og meningsfuld måde.  

Vi kan: 

– Identificere arbejdspladser/virksomheder og dermed identificere ledige stillinger. Aktivt inddrage netværk med henblik på at finde jobs. 

– Skabe det gode jobmatch. 

– Individuel sparring vedr. jobsamtaler, samtaleteknikker mv. 

Hjælpe med at udarbejde CV og belyse faglige og personlige kompetencer. 

– Workshops og gruppebaseret undervisning (arbejdsmarkedsforhold, kultur, værdier mv.) 

– Individuel sparring og coaching relateret til onboardning (introduktion, sprog mv.) 

– Oprettelse af hotline til løbende råd og vejledning, sparring og arbejdsfastholdelse. 

– Hverdagsmestring og guidning relateret til de udfordringer, der kan opstå, når man skal fastholdes i et arbejde samtidig med at man skal etableres med ny bopæl, i en ny kultur, samt børn der skal i skole eller i pasning.  

Vores Kompetencer

Vi har erfaring med at skabe det gode match mellem virksomheder og borgere. Vores medarbejdere har brede kompetencer inden socialrådgivning, HR-konsulentarbejde, psykologrådgivning og casemanagement.  

Vi har et netværk som har kendskab til Ukraine som land og kultur og taler det ukrainske sprog.