Jobafklaringsforløb

Hos Public Capacity tilbyder vi skræddersyede forløb, der er målrettet borgere, som har været på sygedagpenge og nu er overgået til jobafklaringsforløb. Vi er optaget af at understøtte kommunerne i, at jobafklaringsforløbet bliver så kort som muligt, og at borgerne fortsat fastholdes i de positive forventninger og håb om at være en del af arbejdsmarkedet og dermed blive helt eller delvist selvforsørgende. 

Til kommunerne (Jobafklaringsforløb)

Vi tilbyder forløb, der understøtter, at borgere i jobafklaringsforløb igen bliver arbejdsdygtige og kommer i hel eller delvis selvforsørgelse.  

Vores forløb med borgerne er individuelt tilpasset og helhedsorienteret med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov herunder helbredstilstand. Hvis personen stadig er ansat, tilrettelægger vi indsatsen med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren. 

Tilgangen i indsatsen er at have et klart mål for alle borgere om, at de skal afslutte dette forløb med at få et job. Det kan være få timer eller et fleksjob, hvor fokus er på deres jobpotentialer, som vurderes ud fra deres erfaringer, evner og interesser og som videreudvikles sammen med borgerne ude på en virksomhed.  

Lyder det som noget for dig, skal du være velkommen til at kontakte os eller læse mere om vores arbejde her.

Til dig som borger

Hos Public Capacity arbejder vi sammen med dig om at udvide dit potentiale for at komme fri af jobafklaringsforløbet. Vi får sammen udvidet dine muligheder for selvforsørgelse helt eller delvis, ved at frigøre dine muligheder og drømme for en god fremtid og tilværelse. Du fortjener at have et godt liv også selvom, du oplever at have nogle vilkår, som ikke er identiske med folk omkring dig, og som måske begrænser dig for en tid eller altid. Sammen udfærdiger vi en plan, som vil tage afsæt i dit liv, arbejdsidentitet, lokale og regionale arbejdsmarkedsbehov, uddannelsesmuligheder, familiemønster, netværk mv. Vi understøtter, at du realiserer din plan og justerer den undervejs. 

Målet er, at du kommer ud af jobafklaringsforløb og videre til selvforsørgelse. 

Skal I have hjælp til jeres borgere, der er overgået til et jobafklaringsforløb?

Så kontakt os i dag, hvor vi kan tage en uforpligtigende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.