Public Capacity søger jobkonsulenter til at hjælpe ukrainere i job.

Om virksomheden:

Public Capacity er 2. aktør til kommuner og har som sin kerneopgave at hjælpe borgere i beskæftigelse. Vi
har et stigende fokus på den meget vigtige opgave at hjælpe ukrainere, der på grund af krigen er flygtet til
Danmark, med at komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende. 

Opgaven:

Jobmatch
Din opgave som jobkonsulent bliver at hjælpe ukrainerne med at finde det rette job via følgende:

• Undervise på individ- og gruppeniveau i at udarbejde CV og ansøgninger, samt gøre brug af Joblog, 
Jobnet, Jobportaler, jobsøgning via sociale medier, mv. 

• Coache den enkelte ukrainer ift. jobmatch, ansøgninger, jobsamtaler, m.m. 

• Medvirke i jobsamtaler sammen med den enkelte ukrainer ved behov


Det vil være en fordel, at du har kendskab til systemer som Fasit og Vitas. Derudover vil det være en fordel,
hvis du har kendskab til eller vilje til at sætte dig ind i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv
socialpolitik og integrationsloven. 

Du skal være i stand til og indstillet på at kunne kommunikere på engelsk, da det kan vise sig nødvendigt i
forbindelse med tolkning.

Hvis du også har kompetencer ift. nedenstående omkring ”Fastholdelse i job” vil det være en fordel, men
ikke en nødvendighed.

Fastholdelse i job, efter et vellykket jobmatch 
Er der brug for at understøtte en fastholdelse i jobbet. Det vil indebære følgende opgaver:

• Hotline som er for ukrainere samt for den pågældende virksomhed
• Understøtte onboarding eksempelvis med introduktion af arbejdsopgaver og arbejdets udførelse
• Understøtte hverdagsmestring for ukrainer på jobbet og livet uden for virksomheden
• Ledelsessparring i relation til at have en ukrainsk medarbejder og hvad det betyder af nye
perspektiver i virksomheden samt mestring heraf
• Andet

I forhold til at arbejde med fastholdelse af ukrainer i job handler det om at kunne understøtte at
jobmatchet forbliver en succes for begge parter – både ukrainer og virksomhed. Parterne skal sammen
lykkes med en fælles kerneopgave. 

Om dig:

Vi forestiller os, at du har en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse eller tilsvarende. Det er vigtigt, at
du har erfaring med at arbejde med mennesker gerne i relation til private virksomheder. Du har erfaring
med at kunne formidle og undervise og kan have erfaring med HR-området, organisation og ledelse.
Som person er du udadvendt, tager initiativ, er selvstændig i opgaveløsningen, kundeorienteret og
systematisk i dit arbejde. Du er omhyggelig i forhold til dokumentation og forberedelse af dine opgaver
samt opfølgning på og afslutning af disse.
Du er i stand til at navigere i samarbejdet med samarbejdspartnere og flere interessenter. Du er ligeledes
god til at skabe netværk, som er relevant i relation til at fremme jobmatch eksempelvis i relation til
virksomheder lokalt.
Du er indstillet på at gøre brug af teknologi i dit arbejde, både i forhold til den enkelte borger, men også i
forhold til, at det understøtter din arbejdsudførelse. 

Du må gerne have øje for, hvordan vi kan bruge teknologiske løsninger på en pragmatisk måde, så det understøtter ukrainernes og vores arbejde i forhold til at nå i mål med et succesfuldt jobmatch.

Faglige og personlige kvalifikationer:

Det er ikke så vigtigt, hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har, men måske er du cand.merc eller anden
relevant uddannelse. Det vigtigste er, at du har salgserfaring og er klar til en stilling som Head of Sales.
Derudover skal du have god energi og et engagement for at kunne drive og udføre relevante
salgsaktiviteter. I den forbindelse er det vigtigt, at du er nysgerrig på vores kunders behov og er god til at
stille spørgsmål og lytte til kunderne. Derudover skal du synes, at det er fagligt spændende at være en del
af en startup-virksomhed.

Arbejdets udførelse:

Arbejdet er tilrettelagt sådan, at der er jobcafe med et hold ukrainere 2 gange om ugen. Derudover er der jobcoaching og sparring individuelt eller i grupper de øvrige dage, ligesom der kan være medvirken ved ansættelsessamtaler. Dette kan være ved fysisk tilstedeværelse samt online. 

Arbejdsstedets udførelse er i Ringkøbing 2 gange om ugen eller flere. Derudover kan der være arbejdsdage på vores kontor i Risskov alt efter din bopæl. Stillingerne er til besættelse snarest og gerne senest 01.09.22. Stillingerne er på 30 timer. pr. uge. Det forventes, at du har egen bil til rådighed under arbejdets udførelse og er fleksibel i relation til opgaveløsning. 

Yderligere information om Public Capacity kan læses på hjemmesiden www.public-capacity.dk Spørgsmål kan rettes til direktør Lone Vieland Mortensen 24678024