Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Hos Public Capacity tilbyder vi forløb til jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor målet er at styrke og understøtte den enkelte borger i sin jobsøgning. Sammen med borgeren får vi skabt vejen til varig beskæftigelse. Vi tager udgangspunkt i borgerens erfaringer og kompetencer og lægger sammen en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For nogle borgere handler det om at finde vejen tilbage til samme fagområde eller branche og for andre at åbne op for nye perspektiver og nye jobmuligheder. Vi hjælper borgeren med at komme i førersædet og sikre en god udvikling og sammenhæng med deres jobperspektiv.  

Til kommunerne (jobparate)

Vi tilbyder forløb, der er målrettet jobparate kontanthjælpsmodtagereVores forløb er i høj grad jobrettede, og sammen med borgeren kvalificerer vi dennes CV. Der arbejdes med et personligt jobmatch, som tager afsæt i borgerens egne ressourcer og jobmål. Der arbejdes endvidere med borgerens arbejdsidentitet. 

Borgeren vil opleve, at der er flere former for kontakt i løbet af en uge. Allerede fra første kontakt vil der være fokus på job. Det er forventeligt, at borgeren medvirker og bidrager til at opnå målet om at komme i arbejde. Vi giver borgeren relevant information og rådgivning om jobmuligheder, jobsøgning og arbejdsmarkedsforhold og inddrager borgeren med henblik på at understøtte den enkeltes eget ansvar og initiativ. 

Vores hyppige kontakt med borgeren sikrer også, at der arbejdes med progressionen, herunder klare mål og forventningsafstemning. I nogle tilfælde handler det om at åbne nye perspektiver og få øje på nye jobmuligheder. Vejen til job kan ofte forløbe i flere etaper, som kan bestå i få ordinære timer, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, og her indgå vi et samarbejde med både borger og de involverede parter for at øge chancerne om selvforsørgelse. 

Lyder det som noget for dig, skal du være velkommen til at kontakte os eller læse mere om vores arbejde her.

Til dig som borger

Hos Public Capacity tilbyder vi dig et forløb, der er målrettet din jobsøgning og ønske om at komme i arbejde igen. Vi giver dig relevant information og rådgivning om jobmuligheder, jobsøgning og arbejdsmarkedsforhold, således at du får det bedste afsæt i din jobsøgning.  

Du vil opleve en tæt og hyppig kontakt med os. Målet er, at du får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, som kan ruste dig til varig beskæftigelse. Det kan være, at du skal tilbage til samme fagområde eller branche, som du kommer fra, men det kan også være, at vi skal hjælpe dig med at nytænke dine erfaringer og kompetencer, således at vi kan åbne døre for nye perspektiver og jobmuligheder. 

Skal I have hjælp til jeres jobparate borgere?

Så kontakt os i dag, hvor vi kan tage en uforpligtigende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.