Kompetenceudvikling

I samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Få metoder og værktøjer til succesfuld implemen­tering af en helheds­orien­teret indsats gennem kompetenceudvikling med en Case-manager­uddan­nelse. Som er for fag­profes­sionel­le, der arbejder med borgere med komplekse problemer. 

Som case-manager tages der udgangspunkt i borgerens incitamenter for at arbejde med forandringer på trods af svære livsvilkår. Case-managertilgangen understøtter borgeren i at kunne mestre sin hverdag og evt. familie – hele borgerens liv. Borgeren skaber ved hjælp af casemanageren en referenceramme med tiltro til egne kapaciteter og derved skabes der positive erfaringer til at kunne handle på egne fremtidige udfordringer.

At arbejde som case-manager giver høj faglig tilfredsstillelse. Det skyldes bl.a., at du får erfaringer med, at borgere der tidligere blev oplevet som handlingslammede, rent faktisk er i stand til at bidrage til en konstruktiv løsning på borgerens komplekse problemer qua casemanagerens måde at facilitere borgeren på.

De positive resultater af at arbejde med casemanagement er ikke kun tilstede hos borgerne og medarbejderne. Resultaterne af metoden kan også ses positivt på kommunens økonomiske bundlinje. Læs mere om gevinster og effekter ved en helhedsorienteret indsats her

Dokumenterede effekter viser:

Public Capacity Pil

Positiv businesscase indenfor max. 2 år

Public Capacity Pil

42% af borgerne har efter 21 måneder fået tilknytning til arbejdsmarkedet eller er kommet i uddannelse på ordinære vilkår

Public Capacity Pil

31% af børnene (op til 18 år) fra familier med flere handleplaner/komplekse problemstillinger kom i gang med og blev fastholdt i fritidsaktiviteter

Public Capacity Pil

Skolefravær blev reduceret fra 17% til 10%

Public Capacity Pil

40% af de 13 til 18-årige kom i fritidsjob

Læs mere om case-managerens opgaver og muligheder her.

At arbejde helhedsorienteret, tværgående og sammenhængende er også at fremme målgruppens position i samarbejde med almenområdet, civilsamfundet, erhvervslivet og forvaltningen, hvilket vores konsulentydelser til ethvert tidspunkt tager udgangspunkt i.

Udvikling af kompetencer

Public Capacity Pil

Metoder – signs of safety, familierådlagning, relationel koordinering, m.m.

Public Capacity Pil

Uddannelse af case-managere

Public Capacity Pil

Brugen af helhedsorienteret plan og familieplan

Public Capacity Pil

Faglig ledelse i forhold til helhedsorienteret indsats

Public Capacity Pil

Den faciliterende, koordinerede og tvætfaglige sagsbehandler

Public Capacity Pil

Sagsbehandlerens rolle i samarbejdet mellem virksomheder og borgere