Tiltro til egne og familiens kapaciteter – betydning for virksomheden

I Danmark er vi tilbøjelig til at dele vores liv op i arbejdsliv, familieliv og fritidsliv. Medarbejdere er mindre syge og mere produktive, effektive og værdiskabende, når de er i harmoni på arbejdspladsen og i deres privatliv/familieliv. Set fra et virksomhedsperspektiv er det derfor aktuelt at have øje for de medarbejdere, hvor andre forhold end de virksomhedsspecifikke kan have betydning for medarbejderens trivsel og tilstedeværelse.

Vi kan alle komme i en udsat position

Uanset baggrund, uddannelse og referenceramme i forhold til arbejdsmarkedet, kan vi alle komme i en udsat position. En udsat position, der kan vise sig som højere sygefravær og dårligere trivsel på arbejdspladsen. Vi ved også, at nogle er i større risiko for at komme i udsatte positioner end andre. Samtidig ved vi, at trivslen i hverdagen eller familielivet har stor betydning for den enkelte medarbejder.

Eksempler på faktorer i hverdagen eller familielivet, som øger risikoen for at komme i en udsat position:

 • Kæreste- og ægteskabsudfordringer
 • Skilsmisse
 • Konflikter i familien
 • Udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen – ambitioner og realisme
 • At blive forældre og få hverdagen til at hænge sammen ift. børnenes alder og udviklingsfase
  • Små børn: hvem sparrer jeg med om forhold fra hverdagen, som kan synes små, men som har større betydning?
  • Skolebørn: hvordan støtter jeg mit barn i sin skolegang? Mobning, tidsforbrug ift. digitale medier
  • Teenagere: stress og angst, forældrerollen
 • Psykiatri, misbrug, kriminalitet
 • Afmagt i forhold til det kommunale system, eks. at have et barn med handicap
 • Udfordringer i det vigtige samarbejde med børnehave, dagpleje eller skole
 • Etnicitet – værdier og normer. Hvad gør vi i Danmark, hvordan sikrer vi eks., at børnene ikke overlades til sig selv
 • Ensomhed

Læs mere om hvordan vi i Public Capacity kan hjælpe din virksomhed med at få jeres medarbejdere til at trives.