Mission og værdier

Vi øger velfærden i det danske samfund og trivslen hos borgere og familier i udsatte positioner ved at bringe de uudnyttede potentialer i spil.

Vores mission

Public Capacity rådgiver danske kommuner om, hvordan de kan hjælpe socialt udsatte familier fri af systemet, så de oplever øget mestring af egen trivsel og sundhed, kommer i arbejde og bliver aktive medborgere i lokalsamfundet.

Gennem en helhedsorienteret indsats udvikler vi nye kompetencer blandt den kommunale ledelse, organisation og medarbejdere. Vi styrker den fælles indsats for at hjælpe socialt udsatte familier, så de involverede forvaltninger opnår effektivitet i sagsbehandling, besparelser på overførelsesindkomster og familieområdet, samt en bedre evne til at koordinere med afsæt i familien.

Public Capacity ser familien som en samlet enhed og samler ressourcerne omkring den enkelte families behov. Gennem en anerkendende og involverende indsats, styrker vi troen på egne kompetencer og involverer familiens netværk i udviklingen af en samlet handlingsplan.

Vi mener, at fremtiden for familien, kommunen og samfundet skal findes i de kompetencer og styrker, den enkelte familie besidder.

 

Vores værdier

Fokus på de uudnyttede potentialer

Fokus på de uudnyttede potentialer

Vi ser store uudnyttede potentialer i det offentlige rum og system, som vi mener kan bringes i spil sammen med kommuner, civilsamfundet og familier i udsatte positioner. Sammen med kommunen og familien udvikler vi tænkningen om, hvad der er muligt.

Familien frem for systemet

Familien frem for systemet

Vi sætter familien før systemet og tager udgangspunkt i familiens behov og kompetencer. Vi hjælper kommunerne med at reducere antallet af foranstaltninger og designer én handlingsplan, der hjælper hele familien.

Aktiv indsats hos familien

Aktiv indsats hos familien

Vi hjælper kommunerne med at involvere hele familiens netværk (venner, familie, naboer, arbejdsplads og lokalsamfund) i at designe den rette løsning til familien.

Helhedsorienteret indsats

Helhedsorienteret indsats

Vi arbejder med metoder på alle niveauer og skaber holistiske løsninger, der har en holdbar effekt for individet, familien, den kommunale organisation og det danske samfund.

Nedbryder siloer

 Nedbryder siloer

Vi bryder med silo-tænkningen mellem forvaltninger og myndigheder og optimerer den eksisterende struktur, kultur og tankegang i den kommunale organisation.

Citat ikon

Public Capacity ser familien som en samlet enhed og samler res­sour­cer­ne omkring den enkelte families behov

Citat ikon

Vi mener, at fremtiden for fami­li­en, kommunen og samfundet skal findes i de kompe­tencer og styrker, den enkelte familie besidder.