Historien om Public Capacity

Gennem mit arbejde som udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune havde jeg mulighed for at se hvordan familier i udsatte positioner, trods mange gode hensigter, ikke formåede at blive frisat. Jeg fik under tiden også en tanke om i hvor høj grad, at familierne mere og mere var blevet et produkt af systemet. Med en baggrund som socialrådgiver og cand.pæd. og med en karriere som både leder og udviklingskonsulent, begyndte jeg at se bag de gode hensigter og fik i stedet øje på de uudnyttede muligheder.

I 2013 blev der som led i kontanthjælpsreformen mulighed for at søge midler til et forsøg med helhedsorienteret indsats rettet mod udsatte familier. Denne mulighed blev grebet af undertegnede og en kollega, som sammen skrev den projektansøgning der førte til, at Silkeborg Kommune fik midler til at afprøve en radikal anderledes tilgang til familier i udsatte positioner, der gik på tværs af de kommunale siloer.

Projektet blev iværksat med undertegnede som projektleder med personaleansvar. Da projektet var 1½ år gammelt begyndte de positive resultater at vise sig og i slutningen af perioden besluttede Silkeborg Kommune sig for at idriftsætte det nye tiltag.

Kendskabet til de positive resultater spredte sig til andre kommuner, som interesseret rettede henvendelse for at høre om vores erfaringer. Derudover blev vi inviteret til at holde oplæg på forskellige konferencer grundet den store interesse. Finansministeriet og Børne- og Socialministeren Mai Mercado kom på besøg, ligesom vi i projektet inviterede os selv på besøg hos daværende Socialminister Karen Ellemann.

Grundet de mange henvendelser fra andre kommuner og min iboende iver efter at brede den helhedsorienterede tilgang ud til andre kommuner, besluttede jeg i slutningen af 2016 at opsige min stilling som leder af den helhedsorienterede indsats i Silkeborg Kommune og starte mit eget firma. Navnet “Public Capacity” er valgt ud fra min grundlæggende holdning til, at det er de uudnyttede potentialer blandt målgruppen, det offentlige system og i det offentlige rum, der skal bringes i spil for at skabe fremtidens velfærdssamfund.

Public Capacity er en konsulentvirksomhed og leverandør af helhedsorienteret indsats direkte mod målgrupper i udsatte positioner.

Skillelinje

Da projektet var 1½ år gammelt begyndte de positive resultater at vise sig og i slutningen af perioden besluttede Silkeborg Kommune sig for at idriftsætte det nye tiltag.

Navnet “Public Capacity” er valgt ud fra min grundlæggende holdning til, at det er de uudnyttede potentialer blandt målgruppen, det offentlige system og i det offentlige rum, der skal bringes i spil for at skabe fremtidens velfærdssamfund.