Ekspertise

Konsulenter og case-manager

Public Capacity har tilknyttet et korps af konsulenter og case-managere. Læs mere her.

Lone Vieland Mortensen

Jeg har mange års erfaring med konsulent- som lederrollen fra såvel den offentlige som den private sektor.

 • Leder af driftsafdeling, specialrådgvning børn i Aarhus Kommune
 • Idriftssat ny ministeriel nedsat enhed med koordinerende familierådgivere i Aarhus Kommune
 • Idriftssat byrådsvedtaget bydækkende enhed, som havde til formål at opsøge familier, som skulle forholdes underretninger i Aarhus Kommune
 • Projektleder og leder af Helhedsorienteret indsats i Silkeborg Kommune

Konsulentopgaver

 • Rådgivet og vejledt chefer og ledere om organisationsudvikling, fusions og forandringsprocesser
 • Strategiseminarer
 • Forretningsudvikling
 • Faciliteret strategiseminarer og visionsarbejde
 • Medarbejderudvikling, teamudvikling, medarbejderudviklingssamtaler,
 • Kompetenceudvikling, uddannelsesplaner
 • Implementering af nye arbejdsgange
 • Trivselsforløb, gode arbejdsvaner og arbejdsglæde
 • Krisehåndtering

Jeg har siden 1998 arbejdet med projektledelse og projektudvikling i praksis i tæt samspil med erhvervslivet, små selvstændige erhvervsdrivende, civilsamfundet og kommunerne.

Udviklet og oprettet en socialkonsulenttjeneste i regi af Dansk Landbrug. Ydelserne har her været konsulentrådgivning og vejledning, sparring, facilitering og undervisning indenfor sociale- og arbejdsmarkedsrettede forhold. I den sammenhæng har jeg også arbejdet med produktudvikling samt kompetenceudvikling.

Undervist i projektledelse, samfundsvidenskabelig analyse og metode samt været vejleder på afgangsopgaver på diplomuddannelsen for offentlige administrative medarbejdere.

Uddannelse: cand.pæd. i generel pædagogik, projektleder, proceskonsulent, socialrådgiver og pt. i gang med en master i offentlig ledelse.