Privatlivspolitik

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Dataansvarlig

Public Capacity er i personlovgivningens forstand dataansvarlig.

Kontakt vedr. persondata kan ske til:

Behandling og formål

Der indsamles og behandles persondata omkring vores kunder ved brug af hjemmesiden og når du retter henvendelse til os. Formålet med indsamlingen og behandlingen af persondata har følgende formål:

a) Henvendelse via. kontaktformular:

Vi indsamler og anvender personoplysninger, hvis du har rettet henvendelse til os via vores kontaktformular på hjemmesiden.b) Markedsføring:

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information.c) Optimering af brugeroplevelse på vores hjemmeside:

Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

Kategorier af persondata

De data, vi anvender, omfatter:


Personlige oplysninger: oplysninger du selv indtaster i forbindelse med brug af vores kontaktformular, eller når du selv henvender dig til Public Capacity. Oplysningerne omfatter navn, e-mail, telefonnummer.

Oplysninger om brug af hjemmesiden og optimering af brugeroplevelsen på hjemmesiden. Se Public Capacitys cookiepolitik. Oplysningerne omfatter Online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

Indhentning af samtykke

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af persondata

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden anvendes kun af Public Capacity. Public Capacity videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag.


Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.


Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Opbevaring af og adgang til data

Vi sletter som udgangspunkt dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data og senest efter 5 år.

Personoplysningerne vil endvidere blive behandlet af vores databehandlere (eksterne leverandør) i henhold til indgået databehandleraftaler. Public Capacity fører tilsyn med at databehandlerne overholder databehandleraftalerne efter gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig har du en række rettigheder.

Ret til indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at vi kan behandle din sag.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget – altså rettet – urigtige/forkerte oplysninger om dig. Du skal i din henvendelse til os oplyse om, hvori du mener unøjagtigheden består, og du vil få svar på din henvendelse snarest muligt.


Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.


Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.


Brug af dine rettigheder

For at bruge dine rettigheder skal du henvende dig til vores Dataansvarlige Lone Vieland Mortensen via e-mail: lone@public-capacity.dk eller tlf. 24678024

Du har endvidere ret til at klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 3319 3200 eller via mail: dt@datatilsynet.dk

Øvrigt

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Hjemmesiden ejes og publiceres af:

Lone Vieland Mortensen
Strandborggade 24
8240 Risskov
lone@public-capacity.dk
Tlf.: 24 67 80 24