Projektudvikling

Ydelser og uddannelse fra Public Capacity kan leveres som sammen­hæng­ende forløb eller enkeltstående aktiviteter afhængig af den enkelte kom­munes behov.

Ydelser relateret til projektudvikling og -ledelse

Public Capacity Pil

Projektansøgning og -beskrivelse

Public Capacity Pil

Projektsparring, projektværktøjer og projektgennemførelse

Public Capacity Pil

Projektgruppesammensætning, teamudvikling og -sparring og projektledersparring

Public Capacity Pil

Evaluering

Public Capacity Pil

Implementeringsstøtte

Public Capacity Pil

Fra projekt til drift

Citat ikon

Public Capacity leverer konsulent­ydelser og uddannelse i et hel­heds­orienteret perspektiv omkring hele fami­lien.

citat ikon

At arbejde helhedsorienteret er også at fremme familiens position i samarbejde med almen­området, civil­samfundet, erhvervs­livet og forvalt­ningen, hvilket vores kon­sulent­ydelser til ethvert tidspunkt tager udgangspunkt i.