Referencer

Vordingborg Kommune - Helhedsorienteret familieindsats

Citat ikon
Public Capacity har været vores partner i forberedelse og implementering af Helheds­orienteret Familieindsats i Vordingborg Kom­mune. Public Capacity har via Lone Vieland Mortensen leveret projekt­beskrivel­se, stil­lingsopslag, ledelses­sparring samt kom­pe­tence­­ud­vikling af vores socialrådgivere til case-managere. Netop kompetence­­udvik­lingen har været en vigtig forudsætning for, at vi som kommune kan få succes med indsatsen og derfor er det meget til­freds­stillende, at vores casemanagere gennem det intensive kom­petence­­udviklings­­forløb er blevet i stand til at løse den kompleksitet, som de udsatte familier befinder sig i. Som leder oplever jeg, at have fået en fag­gruppe, som hviler i deres socialfaglighed og med stor begejstring har tiltro til, at de kan hjælpe de meget udsatte familier videre, så de kan komme fri af systemet.

Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Public Capacity /Lone Vieland Mortensen, ikke mindst på grund af Lones kombination af praksis- og ledelses­erfaring, samt akademiske tænkning.
Lotte svilling
Lotte Svilling
afdelingsleder for beskæftigelse og uddannelse i Vordingborg Kommune, december 2017
Vordingborg Kommune Logo

Citat ikon

Det er meget til­freds­stillende, at vores case-managere gennem det intensive kom­petence­­udviklings­­forløb er blevet i stand til at løse den kompleksitet, som de udsatte familier befinder sig i.

Citat ikon
Oplægget havde en god vekselvirkning mellem det strategiske niveau og med nedslag på konkrete eksempler i relation til det at arbejde helhedsorienteret med komplekse problematikker i familier i udsatte positioner.  
Anette_Oerbaek_Andersen
Anette Ørbæk Andersen
direktør for blandt andet beskæftigelse og sundhed i Ringkøbing-Skjern Kommune, marts 2017

In­spi­ra­tions­dag i Ringkøbing-Skjern Kommune for direktører, fagchefer, ledere og andre nøg­le­per­so­ner

Ringkøbing-Skjern Kommune logo