Ressourceforløb

I Public Capacity yder vi en målrettet indsats til borgere i ressourceforløb. Målgruppen i ressourceforløbet er ofte personer, som har flere komplekse udfordringer som står i sam og modspil i relation til hinanden. Vores erfaring er, at målgruppen profiterer af en tværfaglig, sammenhængende og samproducerende indsats, og hvor borgerens bidrag er mindst lige så vigtig af få i spil, som de fagprofessionelles bidrag. I vores erfaringsregi er det den væsentligste kilde til at få borgeren videre ud af ressourceforløb.  

Til kommunerne (Ressourceforløb​)

I Public Capacity har vi gode erfaringer med at få borgere videre og afsluttet i ressourceforløb, uagtet hvad forsørgelsesgrundlag borgere kommer fra, inden de blev bevilget ressourceforløb. 

Ofte er situationen den, at borgere er på ressourceforløb i længere tid end nødvendigt og måske i værste fald mister troen på, at livet kan tage sig ud på anden vis. Dette tager vi hånd om sammen med borgeren med eventuelt andre fagprofessionelle aktører men også det private netværk. Sammen kortlægger vi ressourcerne i en samskabendeinddragende og sammenhængende proces og laver en køreplan for, hvad der skal ske 

Vi har borgere, der via ordinære timer og virksomhedspraktikker får skabt en tilknytning til arbejdsmarkedet igen eller tager en uddannelse. Men vi har også borgere, der har så komplekse og sammensatte problemerog som er et vilkår og ikke kan forenes med hel eller delvis selvforsørgelse og derfor afklares til anden forsørgelse, f.eks. fleksjob og førtidspension.

Lyder det som noget for dig, skal du være velkommen til at kontakte os eller læse mere om vores arbejde her.

Til dig som borger

Vi hjælper dig med at  synliggjort og erkendt egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder et følgeskab, hvor du vil opleve, at vi er afhængige af, at du medvirker men også, at du er åben overfor, at vi prøver at kortlægge dine muligheder på måderdu ikke tidligere har oplevet. 

Vi har en fælles interesse i, at du ikke er på et tidsbestemt ressourceforløb, men at du kan få vished for, hvad du kan præstere i dit eget liv. Dette uanset om du ender op med et helt nyt arbejdsliv inden for en branche, du ikke havde tænkt, eller at du bevilges fleksjob eller afklares til førtidspension. 

Skal I have hjælp til jeres borgere, der deltager i et ressourceforløb?

Så kontakt os i dag, hvor vi kan tage en uforpligtigende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.