Sygedagpenge

Hos Public Capacity tilbyder vi skræddersyede forløb, der er målrettet borgere på sygedagpenge. Vi har tæt samarbejde med kommunerne og virksomhederne med henblik på at øge borgernes muligheder for at blive selvforsørgende igen. Vi kan indgå i dialog med arbejdsgivere med henblik på at fastholde medarbejderen i sit arbejde, og vi kan også bane vejen for nytænkning og nye veje, hvis borgeren er ledig.  

Sygefravær er både en stor omkostning for den enkelte borger, men også for samfundet og virksomhederne. Vi ønsker at hjælpe kommunerne med at øge antallet af sygedagpengemodtagere, der kommer i selvforsørgelse. Vi tror på, at mennesker rummer et stort potentiale for at styrke deres arbejdsevne og arbejdsidentitet, men de mangler hjælp til at oversætte deres kompetencer til muligheder på arbejdsmarkedet. Vi oplever, at borgerne bliver inspireret til at se nye muligheder og potentialer og dermed genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet.   

Til kommunerne (Sygedagpenge)

Hos Public Capacity tilbyder vi skræddersyede forløb, der er målrettet borgere på sygedagpenge. Vi har rig erfaring med at hjælpe sygedagpengemodtagere tilbage i beskæftigelse.  

Vores fokus er at øge borgernes muligheder for at blive selvforsørgende igen, også dem der har været sygemeldte i længere tid eller har manglende erfaring med arbejdsmarkedet (ledige) 

På trods af borgerens sygdom genskaber vi deres arbejdsidentitet og arbejder henimod hel eller delvis selvforsørgelse. Forudsætningen herfor er blandt andet, at vi har et tæt samarbejde med sagsbehandler og borger samt eventuelt aktuelle eller potentielle virksomheder. Borgerens samspil og medvirken er en nødvendighed for, at borgeren kan raskmeldes. Muligheden for raskmelding sker i fællesskab.  

Vi tilbyder blandt andet individuelle forløb samt gruppeforløb med individuel fokus, hvilket vi designer specifikt til jer. 

Lyder det som noget for dig, skal du være velkommen til at kontakte os eller læse mere om vores arbejde her.

Til dig som borger

I Public Capacity har vi positive erfaring med at hjælpe dig til et liv, hvor du igen kan mestre hverdagen, og måske vigtigst af alt blive selvforsørgende igen. Forhold som understøtter den livsglæde og de gøremål, der betyder noget for dig.  Måske også i forhold til din familie og venner. 

At (gen)vinde fodfæstet på arbejdsmarkedet efter eller under sygdom kan kræve nye måder at tænke om sig selv, sit arbejde og hverdag med mere 

Vi hjælper dig med at (gen)finde din arbejdsidentitet og opbygge kapacitet til at kunne komme på job igen. Der vil måske være mange opgaver og skridt på vejen til at kunne arbejde, forhold og kompleksiteter, der skal håndteres undervejs. Mestringskompetencerne bringes i spil, så du kapacitetsopbygges, og vi supporterer dig, der hvor det er nødvendigt. 

Sammen sætter vi målet og går vejen, samtidig med at vi har dialogen med sagsbehandler og eventuelle virksomheder.

Skal I have hjælp til at administrere sygedagpenge for jeres sygemeldte borgere?

Så kontakt os i dag, hvor vi kan tage en uforpligtigende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.