vi får de resterende jobparate ukrainere i job i din kommune

Vi har erfaring fra:

Vi hjælper ukrainerne til selvforsørgelse

Der skal skabes mulighed for, at de ukrainske flygtninge kan forsørge sig selv. Selvforsørgelse er forbundet med selvværd og følelsen af, at man bidrager til samfundet. Hos Public Capacity kan vi understøtte, at der skabes et godt jobmatch mellem virksomheder og borgere på en god og meningsfuld måde.  

Vores indsats i samarbejde med ringkøbing-skjern kommune skaber stor værdi for de fordrevne ukrainere og lokale virksomheder. en succesrate på 97% beskæftigelse af de jobparate ukrainere - mod ca. 77% på landsplan.

"Vi er i Ringkøbing-Skjern Kommune yderst tilfredse med samarbejdet med Public Capacity i arbejdet med at få fordrevne ukrainere i beskæftigelse. Public Capacity har med deres tilgang et stærkt fokus på både at matche virksomhedernes behov med ukrainernes kompetencer samt at understøtte fastholdelse i beskæftigelse. Opgaven Public Capacity løser er vigtig i vores opgave med at understøtte kommunens virksomheder i deres efterspørgsel efter arbejdskraft samtidig med at det er en økonomisk gevinst for Ringkøbing-Skjern Kommune."
Marianne gramstrup
Afdelingsleder
Fordrevne ukrainere i alderen 20-66 år
100000

Har fået ophold i Danmark siden krigen startede.

Kilde: KL

Er meget tilfredse
1 %

Af de virksomheder, som Public Capacity samarbejder med og som har ukrainere ansat.

Kilde: Egen tilvirkning

Mio dkk.
1

Var de samlede ydelsesudgifter til ukrainske flygtninge i Danmark i februar 2023.

Kilde: STAR

Stor tilfredshed
1 %

Af de ukrainere som Public Capacity har hjulpet i arbejde trives i høj eller meget høj grad.

Kilde: Egen tilvirkning

Hos Public Capacity har vi en målsætning om, at de ukrainske flygtninge hurtigst muligt kan blive integreret i det danske samfund og opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet som selvforsørgende.

Som leverandør af beskæftigelsesrettede indsatser til kommuner, ønsker vi at understøtte kommunerne i at skabe kontakt til virksomheder, netværk og uddannelsesinstitutioner

Fokus på samProduktion, empowerment af borgeren og familien samt mestring af hverdagen

De ukrainske flygtninge skal inkluderes i det danske samfund hurtigst muligt. At komme til et nyt land fra krig, er forbundet med en masse usikkerhed om fremtiden og hverdagen. De skal opleve, at de kan bidrage til samfundet, og at de kan få en ordentlig hverdag med tryghed og sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at der sættes ind med hjælp tidligt i processen. 

Familien som enhed

Vi kigger på familien som en enhed, der skal fungere for at kunne skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnene skal gå i skole, og forældrene skal kunne påtage sig et arbejde. En hverdag med beskæftigelse skaber struktur på hjemmefronten, lige så meget at stabilitet på hjemmefronten skaber bedre forudsætninger for at kunne passe sit arbejde.  

Vores Kompetencer

Vi har erfaring med at skabe det gode match mellem virksomheder og borgere. Vores medarbejdere har brede kompetencer inden socialrådgivning, HR-konsulentarbejde, psykologrådgivning og casemanagement.  

Vi har et netværk som har kendskab til Ukraine som land og kultur og taler det ukrainske sprog. 

Kontaktinformation