Information til virksomheder ift. rekruttering og fastholdelse af ukrainske medarbejdere

Der er stor velvilje blandt danske ledere til at ansætte ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked. Public Capacity har forskellige gratis tilbud, der understøtter jobmatch og fastholdelse imellem arbejdsgivere og ukrainske medarbejdere. På den måde kan I holde fokus på jeres kerneopgave. Vi står altid til rådighed for hjælp og vejledning, og vi tager gerne ud på jeres virksomheder for at sikre et godt samarbejdet med de ukrainske medarbejdere.

Vi kan blandt andet hjælpe ved at oversætte instruktioner, sparre med din(e) medarbejder(e) eller bistå med oplæring.

  • Vi kan deltage i møder med dig og din medarbejder
  • Vi kan understøtte oplæring og onboarding af din ukrainske medarbejder fx ved at bidrage med en tolk
  • Vi kan hjælpe med at give feedback til din medarbejder i forhold til opgaveløsning m.m. 
  • Sparring i forhold til kulturforskelle 
  • Sparring omkring medarbejder-arbejdsgiver relation
  • Rådgivning i forhold til spørgsmål og udfordringer der måtte opstå
  • Fyraftensmøder fx i forhold til, hvordan det påvirker ikke-ukrainske medarbejdere at få nye kollegaer
  • Vi producerer oversættelser og instruktionsvideoer på ukrainsk

Hør Hvad vores kunder siger om Public capacity:

Det kan være en omvæltning for ukrainske flygtninge at blive en del af det danske arbejdsmarked. Mange ukrainere er vant til en hierarkisk arbejdskultur med en mere autoritær ledelsesstil. Derfor er det en tilvænningsproces, da der i Danmark ofte er en mere demokratisk arbejdskultur, hvor den enkelte medarbejder har medbestemmelse. Det betyder dog samtidig, at ukrainske medarbejdere ofte er arbejdsomme, dygtige og pligtopfyldende.

Det kan være en god idé at lave en forventningsafstemning med den enkelte medarbejder ved opstart af ansættelsen for at sikre, at der ikke opstår misforståelser. Ting som virker indlysende for danske medarbejdere, kan være fremmede for ukrainske medarbejdere. F.eks. Hvordan foregår pauser på en dansk arbejdsplads?

Ukrainske medarbejdere kan med fordel tilknyttes en kontaktperson i virksomheden, som kan være behjælpelige med såvel oplæring som spørgsmål til hverdagen på en dansk arbejdsplads.

Det er vigtigt med en grundig introduktion til opgaverne og arbejdskulturen. Lav løbende evalueringer, så I undgår misforståelse.

Der findes en række teknologiske hjælpemidler, der kan mindske sprogbarrieren. Blandt andet appen SayHI anbefales, der kan oversætte dansk og ukrainsk i realtid. Public Capacity kan hjælpe jer med at oversætte instruktioner, både skriftligt og som videovejledninger, eller bistå med oplæring af jeres medarbejdere. Vi kan desuden hjælpe med at give ukrainske medarbejdere feedback på opgaveløsning.

Fastholdelse af medarbejdere er vigtigt, da det er  omkostningsfuldt at skulle onboarde nye medarbejdere i en organisation. Det er også vigtigt at sikre, at de ukrainske medarbejdere får en god oplevelse på det danske arbejdsmarked. Det handler om at skabe tryghed og klare rammer for dine medarbejdere, og at styrke forbindelsen mellem dine medarbejdere og arbejdspladsen.

Det styrker medarbejderens relation til arbejdspladsen, når medarbejderen føler sig værdifuld og bidragende til arbejdsfællesskabet. Det kan derfor være vigtigt at have fokus på kulturelle forskelle. 


Hvad kan public Capacity hjælpe med?

Nyttige links

Tilbuddet er i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, som ønsker at understøtte virksomheder til vækst og hjælpe ukrainere i job.

Kontakt os for mere information 
info@public-capacity.dk