Referencer

Vordingborg Kommune – Helhedsorienteret Familieindsats

Public Capacity har været vores partner i forberedelse og implementering af Helhedsorienteret Familieindsats i Vordingborg Kommune. Public Capacity har via Lone Vieland Mortensen leveret projektbeskrivelse, stillingsopslag, ledelsessparring samt kompetenceudvikling af vores socialrådgivere til case-managere. Netop kompetenceudviklingen har været en vigtig forudsætning for, at vi som kommune kan få succes med indsatsen og derfor er det meget tilfredsstillende, at vores casemanagere gennem det intensive kompetenceudviklingsforløb er blevet i stand til at løse den kompleksitet, som de udsatte familier befinder sig i. Som leder oplever jeg, at have fået en faggruppe, som hviler i deres socialfaglighed og med stor begejstring har tiltro til, at de kan hjælpe de meget udsatte familier videre, så de kan komme fri af systemet.

Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Public Capacity /Lone Vieland Mortensen, ikke mindst på grund af Lones kombination af praksis- og ledelseserfaring, samt akademiske tænkning.

December 2017

Lotte Svilling, Afdelingsleder for beskæftigelse og uddannelse i Vordingborg Kommune

In­spi­ra­tions­dag i Ringkøbing-Skjern Kommune for direktører, fagchefer, ledere og andre nøg­le­per­so­ner

”Oplægget havde en god vekselvirkning mellem det strategiske niveau og med nedslag på konkrete eksempler i relation til det at arbejde helhedsorienteret med komplekse problematikker i familier i udsatte positioner.”  

Direktør Anette Ørbæk Andersen

Marts 2017