Public capacity som anden aktør til kommunerne

Public Capacity som Anden aktør

I Public Capacity kan vi fungere som Anden aktør for kommunen. Vores fokus er at få borgere med komplekse problemstillinger i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed spare kommunens ressourcer.

Vores ydelser som anden aktør

Rådgivning om den helhedsorienterede indsats

Vi tilbyder kommunen rådgivning om alle elementer indenfor den helhedsorienterede indsats, og hvordan man bedst kommer i gang eller arbejder videre med den.

Samarbejde med erhvervslivet, civilsamfundet og lokalområdet

Som en del af den helhedsorienterede indsats, er samarbejde med forskellige områder i samfundet vigtigt for at skabe de bedst mulige vilkår, ikke kun for borgeren, men også for det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Empowerment i praksis

I Public Capacity er borgerne i centrum, og vi ønsker at hjælpe dem til at mestre eget liv og beskæftigelse eller uddannelse.

Organisering på tværs af kommunale forvaltninger

Vi hjælper med organisering af arbejdet på tværs af forvaltninger med afsæt i den enkelte borgers behov og udfordringer.

Intervention med borger/familie og relevante aktører

Intervention med relevante aktører, som fremmer og højner pro­duk­tivi­tet i samarbejdet.

Målinger af indikatorer, effekter og resultater

Vi tager os gerne af at måle resultater, indikatorer og effekter af ind­satsen for at kvalitetssikre arbejdet med borgeren. Se mere om vores implementeringsstøtte her.

Evaluering af indsatsens virkning

Har I behov for evaluering af indsatsens virkning, tager vi os også gerne af det som en del af vores implementeringsstøtte.

Kontakt os og hør mere om, hvordan du arbejder helhedsorienteret med borgere med komplekse problemstillinger i din kommune. Og hvordan vi kan hjælpe jer som anden aktør.