Job

Public Capacity har med sin helhedsorienterede indsats løbende brug for kompetencer, som kan være med til at imødekomme vores kunders behov, men som også har lyst og mod på at udvikle vores fælles velfærdssamfund.

Personerne i Public Capacity

Kan du se muligheder og kan og vil handle på de uudnyttede potentialer, der kan være med til at berige kommuners indsats og økonomi?

Vi har brug for kompetencer, gerne med afsæt i:

  • Ledelses- og konsulenterfaring
  • Beskæftigelses-,  social-, psykiatri- og sundhedsområdet
  • Kompetencer indenfor målinger på tværgående økonomiske aktiviteter/registreringer (organisationsmålinger), målinger på progression i familiens udvikling
  • Udarbejdelse af businesscases
  • Evalueringer
  • Projektansøgninger, fondsansøgninger
  • Metodekendskab og kunne se sammenhænge til lovgivningen
  • Udvikling og afholdelse af kurser og forløb for medarbejdere